foto
Tvořím s nejčistším úmyslem, z hloubky srdce duše, aby má tvorba
přinesla to co každý potřebuje v daný moment.
Obrazy jsou malovány pomocí andělské energie.